Diversity Capital

Diversity Capital

Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičních fondů podle § 15 zákona č. 240/2013 sb. o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Společnost nepodléhá dohledu ČNB. // We are privately held trading company which is authorized to perform collective management of assets in a manner comparable with the management of investment funds pursuant to § 15 Act no. 240/2013 sb. of Investment companies and investment funds (a.k.a. ZISIF)

Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Bližší informace o možnostech spolupráce je možné získat pomocí kontaktů uvedených níže. // --

Rozum. Stabilita. Diversita.

Kontakt // Address